6 Tarybos posėdis

Rugpjūčio 22 d. įvyko Marijampolės savivaldybės Tarybos septintojo šaukimo šeštasis posėdis. Šį posėdį gyvai galėjo stebėti visi norintieji interneto tinklapyje www.marijampole.lt. Ten pat bus kaupiamas įrašų archyvas ir bet kuriuo metu galima peržiūrėti norimą posėdį. Pagal darbotvarkę 6 posėdis turėjo būti gana neilgas, tačiau kalbos, dažnai bereikšmės, koreguoja pirminius planus. Pabandysiu trumpai aptarti aktualesnius klausimus, kas svarstyta ir kas nutarta.