10 Tarybos posėdis


Lapkričio 28 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstoma net 42 klausimai. Man šis posėdis išsiskyrė tuo, kad gavau net 3 pareigas. Trumpai pabandysiu pristatyti svarbesnius bei daugiau diskusijų sukėlusius klausimus.

Nesudėtingai patvirtinti visi detalieji planai. Patikslintas 2011m. biudžetas, atsižvelgiant į pasikeitusias mokinio krepšelio lėšas ir kt. aspektus. Biudžetą dar teks tikslinti mažiausiai 2 kartus gruodžio mėnesio posėdžiuose, nes vykdymas labai įtemptas taip pat atsiranda įvairūs perskirstymai ir pan. Finansų departamento direktorė patikino, kad iki metų pabaigos visi "biudžetininkai" tikrai gaus visą darbo užmokestį ir žmonėms nereikėtų nerimauti, o svarbiausia nepasiduoti nepagrįstoms kalboms ir gandams, kurių artėjant rinkimams tikrai bus nemažai.

Su Tarptautine studentų diena!

Šiandien visas pasaulis švenčia Tarptautinę studentų dieną! Dieną, kai 1939 m. buvo pademonstruotas išskirtinis studentų vieningumas, drąsa, nenoras susitaikyti, siekis teisingumo!
1939 m. lapkričio 17-ąją Čekoslovakijoje vyko studentų pasipriešinimas prieš vokiečių okupaciją. Tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, o daugiau nei 1000 jų išsiųsta į koncentracijos stovyklas.

Aš kiekvienais metais primenu nuo ko ši diena prasidėjo, nes manau, kad tai yra beprotiškai svarbu! Norėtųsi, kad mes švęsdami neužmirštume kokios vertybės paskatino atsirasti šią šventę.