24 Tarybos posėdis

Informuoju apie sprendimus priimtus gruodžio 21 d. Tarybos posėdyje.

Patvirtinome Marijampolės savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Tai pirmą kartą tvirtinamas rinkinys, todėl jo rengimas užtruko ilgiau nei planuota. Šis rinkinys puikiai atspindi finansinės veiklos dinamiką ir galima tiksliau, aiškiau ir paprasčiau vertinti finansinę situaciją.

Dar kartą patikslinome 2012 m. biudžetą. Galime pasidžiaugti, kad visi atlyginimai bus sumokėti, tačiau įstaigos ir organizacijos turės komunalinių įsiskolinimų, kurie bus dengiami sausio mėnesį, sulaukus visų šių meto biudžeto pajamų.

23 Tarybos posėdis

Lapkričio 26 d. įvykusio Tarybos posėdžio trumpa apžvalga.
Įdomiausias momentas buvo visai ne darbotvarkės klausimas, o Merui įteikti pareiškimai. Pirmas pareiškimas dėl Alvydo Kirkliausko išėjimo iš "Kairiosios politikos savivaldoje" frakcijos, o antras, kad susikuria Liberalų sąjūdžio frakcija.

Liberalų sąjūdžio frakcija savivaldybėje buvo išnykusi iš politinio žemėlapio kai iš jos išėjo Benjaminas Mašalaitis, dėl vidinių partinių problemų. O nuo šiol tokiu pat pavadinimu susikūrusioje frakcijoje dirbs Artūras Venslauskas, Benjaminas Mašalaitis ir Alvydas Kirkliauskas, kuris prieš tai dirbo "Kairiosios politikos savivaldoje" frakcijoje.

22 Tarybos posėdis


Trumpai pristatau pagrindinius spalio 29 d. posėdžio klausimus.

Svarbiausias posėdžio klausimas - Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano patvirtinimas.
Plano rengimas užtruko metus laiko, darbe dalyvavo įvairių sričių specialistai, įstaigų ir organizacijų atstovai, kurie ir darbo grupių darbe, ir prieš tai galėjo teikti siūlymus ir konkrečias priemones.
Mano akimis šis planas yra didelis žingsnis į priekį, nes jis pakankamai konkretus, aiškus, tačiau su ambicinga vizija. Stebėsenos rodiklių sistema yra kelių lygių, rodikliai pakankamai konkretūs (kiek tai įmanoma), todėl galima bus eigoje sekti kaip mums sekasi įgyvendinti užsibrėžtą viziją ir tikslus.

Rinkimai 2012 trumpai


Nors dabar vyksta pačios svarbiausios diskusijos ir formuojama mūsų šalį valdysianti valdžia, tačiau mūsų - rinkimo štabo darbai jau baigti, todėl noriu pasidalinti dar "šiltomis" mintimis.

Man, kaip rinkimų štabo nariui, rinkimų rezultatai džiuginantys ir net viršiję lūkesčius. Albinas Mitrulevičius Marijampolės vienmandatėje apygardoje laimėjo daugiau nei įtikinamai - 3860 balsais, aplenkė konservatorių Arvydą Vidžiūną.

21 Tarybos posėdis

Spalio 8 d. teko šaukti neeilinį Tarybos posėdį, kuriame svarstėme 3 skubius klausimus.

Pagrindinis klausimas, dėl kurio ir buvo sušauktas posėdis, buvo dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, numatomų įtraukti į 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programą, objektų sąrašo patvirtinimo. Gavome papildomai 400 tūkst. Lt keliams tvarkyti ir norint juos panaudoti buvo būtinas Tarybos sprendimas.

20 Tarybos posėdis

Rugsėjo 27 d. įvyko 20 Tarybos posėdis, kuriame svarstėme 37 klausimus. Pateiksiu trumpą apžvalgą ir svarbesnius sprendimus.

Tvirtinome kvartalų detaliuosius planus miesto ir kaimo teritorijose. Daugiausiai diskusijų sukėlęs klausimas dėl  Kosmonautų gatvės detaliojo plano, kuris jau buvo atidėtas praeitame posėdye, buvo išspręstas. Atsižvelgiant į gyventojų pastabas ir įvertinus situaciją, kad Tarpučiai tikrai nepritaikyti važiuoti sunkiajai technikai, įvažiavimas į būsimą gyvenamųjų namų kvartalą tarp Kosmonautų ir Vokiečių gatvių, bus įrengtas iš Vilkaviškio gatvės, o vėliau iš Vokiečių gatvės. Taip bus išvengta didelių nepatogumų, kurie būtų kilę statybų technikai važiuojant pro pat gyvenamuosius namus Kosmonautų gatvėje ir per Tarpučius, kur gatvės tikrai labai siauros.

Baziniai kariniai kursai - NEPRITARIU!

Klausausi šiandien radijo ir mane šiurpina girdimos naujienos: kalba eina apie bazinius karinius kursus ir jų populiarinimą bei subsidijavimą.

Asmenys, baigę bazinius karinius kursus, turės galimybę gauti paramą aukštajam mokslui, darbdaviai įdarbinę tokius asmenis gaus subsidijas ir dar ten daugiau kažką kalbėjo, bet ne viską atsimenu.

Arba aš kažko nesuprantu arba čia eilinis "bardakas". Mano manymu baziniai kariniai mokymai yra visiška nesąmonė, kainuojanti begales pinigų valstybei. 

Su Mokslos ir žinių diena!

Brangūs studentai, mieli moksleiviai, gerbiami pedagogai ir visi besimokantys,

nuoširdžiai sveikindamas Jus Rugsėjo 1-osios - Mokslo ir žinių dienos proga linkiu, kad niekada nepritrūktų kantrybės kopiant į mokslo aukštumas, neišblėstų kūrybiškumas ir žingeidumas, kad greta mokslo augtų ir bujotų pilietiškumo jausmas ir kad visada būtute aktyviausia visuomenės dalis, rodanti pavyzdį kitiems.

Mano manymu, tai viena reikšmingiausių švenčių, simbolizuojančių žmonijos pažangą,  pokyčius, išsilavinusią, mąstančią visuomenę, todėl linkiu pateisinti ir viršyti šiuos lūkesčius bei puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją.

SU ŠVENTE MIELIEJI!

19 Tarybos posėdis

Po vasaros pertraukos įvyko 19 Tarybos posėdis, kuriame svarstėme 39 klausimus.

Pagrindinis klausimas buvo bendrojo plano tvirtinimas, kuris sukėlė nemažai diskusijų. Visų pirma tai gana vėlokas klausimo pateikimas svarstymui, kurio pasekoje dalis narių norėjo atidėti šį klausimą, tačiau tokios prabangos sau leisti negalėjome, nes jo rengimas labai ilgai užtruko ir be jo žmonės ir įmonės negalėjo vykdyti daugelio veiksmų: nuo žemių nuosavybės susitvarkymo iki bažnyčios statybų. Pastebėti trūkumai bus šalinami ateityje, nes greičiausiai dar ne kartą teks jį koreguoti.

Patvirtinome Marijampolės miesto pėsčiųjų ir dviračių takų specialųjį  planą. Tiesa iki tobulybės dar gana toli su juo, bet visos dviračių takų infrastruktūros įrengimas brangus ir laiko reikalaujantis darbas, todėl visi tikslesni sprendiniai ir papildymai bus detaliuosiuose kvartalų planuose ir techniniuose projektuose. Žinoma, kad būtume jais patenkinti labai svarbu dalyvauti viešuosiuose svarstymuose ir ten reikšti mintis, pastabas ir pageidavimus.

Su TARPTAUTINE JAUNIMO DIENA!!!


Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, todėl linkiu visiems jauniems žmonėms būti aktyvesniais, solidaresniais, drąsesniais, daugiau dirbančiais, daugiau siekiančiais ir visa keičiančiai!

Aš tikrai tikiu, kad jaunimas ne ateitis, bet dabartis, tačiau mums tai reikia įrodyti savo siekiais, idėjomis ir, žinoma, darbais!

Geriausias laikas pradėti yra šiandien! Su švente - TARPTAUTINE JAUNIMO DIENA!!

17 Tarybos posėdis

Vienas trumpiausių Tarybos posėdžių savo darbotvarke.

Pagrindinis klausimas - Mero pavaduotojo Algio Žvaliausko atleidimas ir naujo pavaduotojo rinkimai. Frakcija "Kairioji politika savivaldoje" iš savo gretų pašalino Algį Žvaliauską ir keitėsi valdančioji dauguma. Vietoje krikčionių partijos dviejų tarybos narių, prie koalicijos prisijungė trys Liberalų sąjūdžio nariai, todėl naujuoju Mero pavaduotoju slaptu balsavimu buvo išrinktas Gintautas Stankevičius.

16 Tarybos posėdis

Trumpai pristatau klausimus, kurie buvo svarstyti šiame posėdyje.

Įvertinome antrą bloką švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės paramos įstaigų veiklos ataskaitų, visas vertinome patenkinamai. Per pristatymus teko išgirsti nemažai problemų, kurios reikalauja papildomų investicijų, šie būtini atlikti darbai yra žinomi, tik deja dėl ribotų išteklių neįmanoma viską padaryti.

Sveikinu visus su Tarptautine jaunimo solidarumo diena!

Man nepaprastai smagu visus šiandien sveikinti su Tarptautine jaunimo solidarumo diena!

Linkiu šią dieną užmiršti visas problemas ir pagalvoti apie neišnaudotas galimybes, kurias mes turime.

Būkime aktyvūs, solidarūs, drąsiai kovokime už savo teises ir spręskime kylančias problemas. Jaunimas yra tie, kurie gali keisti ir turi keisti pasaulį.

Pradėkime mažais žingsniai nuo savęs, nuo savo klasės, grupės, kiemo, plėskimės į organizacijas, įstaigas, įmones, partijas ir taip nepastebimai pradės keistis pasaulis!

Jaunimas ne ateitis, bet dabartis - tai mūsų tikslas!

Povilas Isoda
Marijampolės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Su šv. Velykom!


Nuoširdžiai visus sveikinu su šv. Velykomis! 
Linkiu, kad ši šventė būtų ramybės ir jaukumo momentas, po kurio, kartu su bundančia gamta, prasidėtų nauji darbai, ambicingesni siekiai, svajonių ir tikslų įgyvendinimas!
Būkite laimingi!

15 Tarybos posėdis

Įvyko penkioliktas septintojo šaukimo Tarybos posėdis, kuriame svarstėme didelę dalį 2011 metų ataskaitų. Viso darbotvarkėje 58 klausimai ir posėdis užsitęsė iki 19:20 val.

Įvertinom 24 švietimo įstaigų ataskaitas, visos vertintos teigiamai. Pagrindinės švietime kylančios problemos mažėjantis mokinių skaičius, kas lemia ir mažėjantį finansavimą. Beveik valandą laiko svarstėme Tarybos (Mero) ataskaitą, kilo daug klausimų, diskusijų, bet galiausiai patvirtinome. Pritarėme Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitai. Patvirtinome administracijos direktoriaus metinę ataskaitą.

Brangios moterys ir merginos

nuoširdžiai sveikinu visas Jus Tarptautinės moters dienos proga!

Jūs turite progą pagrįstai didžiuotis, kad moterų solidarumas, drąsa, vieningumas leido išsikovoti teises, kurios jums priklauso ir kuriomis šiandien galite naudotis. Nesustokite, nes vis dar yra problemų, kurias spręsti turime visi kartu, ne vyrai ar moterys, bet žmonės! Tik tokiu bendru darbu nenukrypsime į kraštutinumus ir galėsime kurti puikią aplinką mums visiems, kurioje nebus vietos lytinei ir jokiai kitai netolerancijai!

14 Tarybos posėdis

47 darbotvarkės klausimai, tame tarpe biudžeto tvirtinimas, puikiai atspindi koks sudėtingas ir svarbus buvo posėdis.
Patvirtinom biudžetą 125615,4 tūkst. Lt pajamų ir 131615,4 tūkst. Lt išlaidų. Vyriausybė šiemet sumažino Marijampolės savivaldybės biudžetą apie 14 mln. Lt. Vienareikšmiškai galima pasakyti, kad pinigų trūksta beveik visoms sritims, bet yra kaip yra ir bandėme išsisukti iš susidariusios situacijos.

Man, kaip jaunimo reikalų tarybos pirmininkui, labai džiugu, kad per vargus pavyko padidinti jaunimo užimtumo programai skiriamus pinigus iki 35 tūkst. Lt. Aišku čia ne viskas pasiekta, nes programoje buvo numatyta 60 tūkst. Lt, bet aš laikau, kad tai pasiekimas, nes beveik visų programų ir įstaigų biudžetams mažėjant, mums pavyko šiek tiek padidinti. Reikia paminėti, kad dar 20 tūkst. Lt paskyrėme Jaunimo linijos veiklai. Ši asociacija taip pat tarnaus tiems patiems jauniems žmonėms.