14 Tarybos posėdis

47 darbotvarkės klausimai, tame tarpe biudžeto tvirtinimas, puikiai atspindi koks sudėtingas ir svarbus buvo posėdis.
Patvirtinom biudžetą 125615,4 tūkst. Lt pajamų ir 131615,4 tūkst. Lt išlaidų. Vyriausybė šiemet sumažino Marijampolės savivaldybės biudžetą apie 14 mln. Lt. Vienareikšmiškai galima pasakyti, kad pinigų trūksta beveik visoms sritims, bet yra kaip yra ir bandėme išsisukti iš susidariusios situacijos.

Man, kaip jaunimo reikalų tarybos pirmininkui, labai džiugu, kad per vargus pavyko padidinti jaunimo užimtumo programai skiriamus pinigus iki 35 tūkst. Lt. Aišku čia ne viskas pasiekta, nes programoje buvo numatyta 60 tūkst. Lt, bet aš laikau, kad tai pasiekimas, nes beveik visų programų ir įstaigų biudžetams mažėjant, mums pavyko šiek tiek padidinti. Reikia paminėti, kad dar 20 tūkst. Lt paskyrėme Jaunimo linijos veiklai. Ši asociacija taip pat tarnaus tiems patiems jauniems žmonėms.