15 Tarybos posėdis

Įvyko penkioliktas septintojo šaukimo Tarybos posėdis, kuriame svarstėme didelę dalį 2011 metų ataskaitų. Viso darbotvarkėje 58 klausimai ir posėdis užsitęsė iki 19:20 val.

Įvertinom 24 švietimo įstaigų ataskaitas, visos vertintos teigiamai. Pagrindinės švietime kylančios problemos mažėjantis mokinių skaičius, kas lemia ir mažėjantį finansavimą. Beveik valandą laiko svarstėme Tarybos (Mero) ataskaitą, kilo daug klausimų, diskusijų, bet galiausiai patvirtinome. Pritarėme Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitai. Patvirtinome administracijos direktoriaus metinę ataskaitą.

Brangios moterys ir merginos

nuoširdžiai sveikinu visas Jus Tarptautinės moters dienos proga!

Jūs turite progą pagrįstai didžiuotis, kad moterų solidarumas, drąsa, vieningumas leido išsikovoti teises, kurios jums priklauso ir kuriomis šiandien galite naudotis. Nesustokite, nes vis dar yra problemų, kurias spręsti turime visi kartu, ne vyrai ar moterys, bet žmonės! Tik tokiu bendru darbu nenukrypsime į kraštutinumus ir galėsime kurti puikią aplinką mums visiems, kurioje nebus vietos lytinei ir jokiai kitai netolerancijai!