16 Tarybos posėdis

Trumpai pristatau klausimus, kurie buvo svarstyti šiame posėdyje.

Įvertinome antrą bloką švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės paramos įstaigų veiklos ataskaitų, visas vertinome patenkinamai. Per pristatymus teko išgirsti nemažai problemų, kurios reikalauja papildomų investicijų, šie būtini atlikti darbai yra žinomi, tik deja dėl ribotų išteklių neįmanoma viską padaryti.

Sveikinu visus su Tarptautine jaunimo solidarumo diena!

Man nepaprastai smagu visus šiandien sveikinti su Tarptautine jaunimo solidarumo diena!

Linkiu šią dieną užmiršti visas problemas ir pagalvoti apie neišnaudotas galimybes, kurias mes turime.

Būkime aktyvūs, solidarūs, drąsiai kovokime už savo teises ir spręskime kylančias problemas. Jaunimas yra tie, kurie gali keisti ir turi keisti pasaulį.

Pradėkime mažais žingsniai nuo savęs, nuo savo klasės, grupės, kiemo, plėskimės į organizacijas, įstaigas, įmones, partijas ir taip nepastebimai pradės keistis pasaulis!

Jaunimas ne ateitis, bet dabartis - tai mūsų tikslas!

Povilas Isoda
Marijampolės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Su šv. Velykom!


Nuoširdžiai visus sveikinu su šv. Velykomis! 
Linkiu, kad ši šventė būtų ramybės ir jaukumo momentas, po kurio, kartu su bundančia gamta, prasidėtų nauji darbai, ambicingesni siekiai, svajonių ir tikslų įgyvendinimas!
Būkite laimingi!