22 Tarybos posėdis


Trumpai pristatau pagrindinius spalio 29 d. posėdžio klausimus.

Svarbiausias posėdžio klausimas - Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 metų strateginio plano patvirtinimas.
Plano rengimas užtruko metus laiko, darbe dalyvavo įvairių sričių specialistai, įstaigų ir organizacijų atstovai, kurie ir darbo grupių darbe, ir prieš tai galėjo teikti siūlymus ir konkrečias priemones.
Mano akimis šis planas yra didelis žingsnis į priekį, nes jis pakankamai konkretus, aiškus, tačiau su ambicinga vizija. Stebėsenos rodiklių sistema yra kelių lygių, rodikliai pakankamai konkretūs (kiek tai įmanoma), todėl galima bus eigoje sekti kaip mums sekasi įgyvendinti užsibrėžtą viziją ir tikslus.

Rinkimai 2012 trumpai


Nors dabar vyksta pačios svarbiausios diskusijos ir formuojama mūsų šalį valdysianti valdžia, tačiau mūsų - rinkimo štabo darbai jau baigti, todėl noriu pasidalinti dar "šiltomis" mintimis.

Man, kaip rinkimų štabo nariui, rinkimų rezultatai džiuginantys ir net viršiję lūkesčius. Albinas Mitrulevičius Marijampolės vienmandatėje apygardoje laimėjo daugiau nei įtikinamai - 3860 balsais, aplenkė konservatorių Arvydą Vidžiūną.

21 Tarybos posėdis

Spalio 8 d. teko šaukti neeilinį Tarybos posėdį, kuriame svarstėme 3 skubius klausimus.

Pagrindinis klausimas, dėl kurio ir buvo sušauktas posėdis, buvo dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, numatomų įtraukti į 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programą, objektų sąrašo patvirtinimo. Gavome papildomai 400 tūkst. Lt keliams tvarkyti ir norint juos panaudoti buvo būtinas Tarybos sprendimas.