24 Tarybos posėdis

Informuoju apie sprendimus priimtus gruodžio 21 d. Tarybos posėdyje.

Patvirtinome Marijampolės savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Tai pirmą kartą tvirtinamas rinkinys, todėl jo rengimas užtruko ilgiau nei planuota. Šis rinkinys puikiai atspindi finansinės veiklos dinamiką ir galima tiksliau, aiškiau ir paprasčiau vertinti finansinę situaciją.

Dar kartą patikslinome 2012 m. biudžetą. Galime pasidžiaugti, kad visi atlyginimai bus sumokėti, tačiau įstaigos ir organizacijos turės komunalinių įsiskolinimų, kurie bus dengiami sausio mėnesį, sulaukus visų šių meto biudžeto pajamų.