Ataskaitinėje konferencijoje įteiktos stipendijos Marijampolė kolegijos studentams

Kovo 28 d. įvyko ataskaitinė Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus ataskaitinė konferencija, kurioje buvo patvirtinta metinė veiklos ataskaita, finansų, etikos ir procedūrų komisijų ataskaitos bei išklausyta socialdemokratinio jaunimo veiklos ataskaita.

Jau tradicija tapo, kad konferencijoje, šalia procedūrinių klausimų, gabiems Marijampolės kolegijos studentams įteikiamos stipendijos. Šiemet socialdemokratai įsteigė šešias stipendija po 300 Lt, kurios tikimės paskatins siekti dar geresnių mokslo rezultatų.

Povilas Isoda: jaunimo užimtumui skatinti įkūrėme atvirą jaunimo centrą

Šių metų vasario 24 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje daugumos tarybos narių pritarimu buvo išpildyta viena iš didžiausių Marijampolės jaunimo svajonių - priimtas sprendimas įkurti  Marijampolės atvirą jaunimo centrą.

Kaip teigia vienas iš sprendimo projekto iniciatorių Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Povilas Isoda, tai puiki galimybė savivaldybės jaunimui atrasti save naujose veiklose, dalintis idėjomis ir turiningai praleisti laisvalaikį.
„Turime suvokti, kad ne visi jauni žmonės dalyvauja jaunimo organizacijų, sporto, meno mokyklų veiklose, yra ir tokių, kurie dar savęs neatradę, nežino ką nori veikti, todėl šis centras bus puiki erdvė, kurioje subręs ne viena aktyvi, pilietiška asmenybė“ – teigia Povilas Isoda

P. Isoda: „Gebėjimą „skaityti įstatymus“ išugdė praktika“


Ridas Viskauskas
Spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje apdovanoti „Konstitucijos egzamino 2013, kurį organizavo LR Teisingumo ministerija, nugalėtojai. Sveikiname bičiulį Povilą Isodą, patekusį į geriausiai išlaikiusių Konstitucijos egzaminą gyventojų, neturinčių teisinio išsilavinimo, trejetuką. Jei 2007 m. surengtame pirmajame Konstitucijos egzamine dalyvavo apie 800 dalyvių, tai šiais metais egzamino užduotis sprendė maždaug 30 tūkst. Lietuvos piliečių.

Paskirstėme pinigus jaunimui

Šiandien vykusiame jaunimo reikalų tarybos posėdyje paskirstėme "jaunimo pinigus".

Pateikiu lentelę, kurioje matysite paskirstymą pagal atskiras priemones.