Su Mokslo ir žinių diena!

Su Rugsėjo 1-ąja, su Mokslo ir žinių diena!

Lai besimokantiesiems mokslo šaknys neapkarsta, o mokytojams niekada nepristinga kantrybės ir kūrybingumo!


Kuo daugiau išsilavinimo, žinių, tuo mažiau vietos tuštybei, radikalizmui, egoizmui ir kitoms blogoms savybėms, todėl visus kviečiu nenustoti mokytis, plėsti savo pažinimo ir suvokimo ribas!