Laimingų 2016 - ųjų metų!

Lai 2016-ieji būna kupini naujų įspūdžių, rimtų iššūkių, aukštų siekių ir pagarbos vertų pasiekimų! 

Linkiu, kad jie būtų šiek tiek geresni visiems mums kartu ir kiekvienam asmeniškai.


Būkite laimingi Naujaisiais - 2016 metais!3 Tarybos posėdis

Keletas minčių apie svarbesnius paskutiniame tarybos posėdyje priimtus klausimus.

Sudarėme Marijampolės savivaldybės kolegiją, kuri gal ir neturi labai rimtų galių, bet kaip teigia mūsų meras, svarbiausius klausimus priimant svarbu pasitarti su visomis partijomis, todėl kolegiją sudarėme įtraukdami visų partijų atstovus.

Geri opozicijos pasiūlymai visada girdimi

Dažnai tenka girdėti, kad Marijampolės savivaldybėje valdantieji daro tik tai ką patys sugalvoja, negirdi pasiūlymų ir išvis atrodo, kad ne dėl vietos žmonių dirba. Aš su tuo nesutinku, nes meras Brazys visada ypatingai pagarbiai elgiasi su opozicija ir tikrai visi racionalūs pasiūlymai ne tik kad išgirstami, bet dažnu atveju ir priimami.

SU MŪSŲ LAISVĖS ŠVENTE!

Valstybė prasideda nuo mūsų pačių, todėl aukime, tobulėkime ir mylėkime LIETUVĄ kaip patį save!

Pajuskime kiekvienas savo asmeninę laisvę, kuri ne tik daug duoda, bet dar daugiau įpareigoja! 


SU MŪSŲ LAISVĖS ŠVENTE! smile emoticon

Su Tarptautine Moterų Solidarumo Diena!

Mielos Damos, sveikinu visas su Tarptautine Moterų Solidarumo Diena!

Linkiu, kad ši diena būtų išskirtinio dėmesio, dėkingumo ir pagarbos Jums diena! 

Solidariai kovokime už moterų teises ne tik įstatymuose, bet ir visų mūsų sąmonėse!


Virš Jūsų tik dangus, o ne vyrai! ;)))

AČIŪ už pasitikėjimą!

AČIŪ! Ačiū Jums visiems už tokį pasitikėjimą!

Jūsų dėka surinkau 1964 balsus ir dar vienai kadencijai esu išrinktas 
Marijampolės savivaldybės tarybos nariu.

Mero rinkimus jau pirmame turi laimėjo Vidmantas Brazys, o mūsų partija laimėjo absoliučią daugumą taryboje - 13 vietų.

Be manęs taryboje turėtų dirbti dar 4 jaunieji socialdemokratai: Ramūnas BurokasKarolis PodolskisJonas GrabauskasArtūras Visockis!


Dėkoju visiems už tokį mūsų darbų įvertinimą, stengsimės nenuvilti ir savo kasdieniu darbu atsidėkoti už šį pasitikėjimą

Jaunimo srityje įsipareigojimus įvykdėme!

Taip jaus susiklostė, kad pirmojoje savo kadencijoje, kaip jauniausias tarybos narys, daugiausiai sprendžiau jaunimo reikalus: dirbau švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete bei vadovavau Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybai. Smagu, kad ir šioje srityje socialdemokratai ne imitavo veiklą, bet vykdė konkrečius įsipareigojimus jaunimui ir pasiekė apčiuopiamus rezultatus.

Dažnai jaunimas piktindavosi, kad negali dalyvauti delegacijose, vykstančiose į susigiminiavusius miestus užsienyje. Tai dabar jau galime pasidžiaugti, kad specialiai jaunimui buvo suorganizuotas vizitas į Norvegiją, Lešos savivaldybę, kur buvo sudarytos galimybės susitikti su vietos bendruomenės politikais, savivaldybės darbuotojais, jaunimo organizacijų atstovais, aptartos bendradarbiavimo galimybės teikiant paraiškas tarptautiniams fondams, pasidalinta patirtimi.