Jaunimo srityje įsipareigojimus įvykdėme!

Taip jaus susiklostė, kad pirmojoje savo kadencijoje, kaip jauniausias tarybos narys, daugiausiai sprendžiau jaunimo reikalus: dirbau švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete bei vadovavau Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybai. Smagu, kad ir šioje srityje socialdemokratai ne imitavo veiklą, bet vykdė konkrečius įsipareigojimus jaunimui ir pasiekė apčiuopiamus rezultatus.

Dažnai jaunimas piktindavosi, kad negali dalyvauti delegacijose, vykstančiose į susigiminiavusius miestus užsienyje. Tai dabar jau galime pasidžiaugti, kad specialiai jaunimui buvo suorganizuotas vizitas į Norvegiją, Lešos savivaldybę, kur buvo sudarytos galimybės susitikti su vietos bendruomenės politikais, savivaldybės darbuotojais, jaunimo organizacijų atstovais, aptartos bendradarbiavimo galimybės teikiant paraiškas tarptautiniams fondams, pasidalinta patirtimi.