"Didžiosios politikos nebijau" - teigia kandidatas

Povilas yra keleto visuomeninių organizacijų narys, pastaruosius 5 metus aktyviai veikiantis Marijampolės ir nacionalinėje jaunimo politikoje, šiuo metu vadovauja Marijampolės jauniesiems socialdemokratams ir ruošiasi dalyvauti vasarį vyksiančiuose rinkimuose į savivaldybės tarybą. „Dalyvauti, kurti, priimti sprendimus, nešti atsakomybę, girdėti žmonių lūkesčius ir juos įgyvendinti“ – tokie iššūkiai Povilą vilioja į politiką.

Esi dar jaunas, o jau turi susikrovęs nemenką veiklos bagažą...

Penki metai gal ir neatrodo labai daug, tačiau visi šie metai yra praleisti vadovaujant jaunimo organizacijoms ir šalia to dar turint įsipareigojimų kitose organizacijose. Turėjau didžiulę garbę ir dar didesnė atsakomybę vadovauti Marijampolės kolegijos studentų atstovybei, nuo ten prasidėjo mano kaip „visuomenininko“ veikla, o pastaruosius pora metų vadovauju Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriui.