Renovacijai ištarė - TAIP

Gana daug žmonių prašo pasidalinti informacija, kurių namų savininkai, be dabar numatytų 16,  jau yra išreiškę norą dalyvauti renovacijoje, todėl įmetu visą sąrašą, kurį patvirtinome kartu su programa. 

31 Tarybos posėdis

Rugpjūčio 9 d. vyko neeilinis Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstėme tik keturis klausimus.

Pagrindinis klausimas, dėl kurio ir buvo šauktas posėdis - Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimas. Jei paprasčiau, tai renovacijos programa savivaldybėje. Po šios programos patvirtinimo visuose daugiabučiuose, kurie numatyti renovuoti, vyks pakartotiniai susirinkimai su gyventojais ir bus galutinai nuspręsta, kokie renovacijos darbai atliekami.
Renovacijos administratoriumi paskyrėme UAB "Butų ūkis".